‘VIEW Interior Design‘ was founded by a couple, Żaklina and Michał Wesołowscy.

Żaklina Wesołowska is a certified and experienced Interior Designer, Michał Wesołowski has experience in renovation works. Together they complement each other with knowledge and experience. They work together or separately depending on the project.

VIEW Interior Design was incorporated in 2016, and is concerned with interior design, mainly in private spaces such as Apartments, Houses. The studio offers a full range of design works, i.e. technical drawings, visualizations, investment price calculation and all renovation works in order to complete the project in accordance with the agreed concept.

VIEW Interior Design zostało założone przez parę, Żaklinę i Michała Wesołowskich. Żaklina Wesołowska jest dyplomowanym, architektem wnętrz z doświadczeniem, natomiast Michał Wesołowski zajmuje się pracami remontowymi. Razem uzupełniają się swoją wiedzą i doświadczeniem, Pracują razem bądź osobno, w zależności od projektu. VIEW Interior Design zostało założone w 2016 r, koncentruje swoją działalność głównie na projektach prywatnych mieszkań i domów. Studio oferuje pełny zakres prac projektowych tj. rysunki techniczne, wizualizacje, kosztorys inwestycji oraz wszelkie prace remontowe w celu zrealizowania projektu wnętrza zgodnie z uzgodnioną koncepcją.